Polityka prywatności

bg-right
bg-right

Klauzula – Informacyjna pod formularzem kontaktowym

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest LAKE HILL Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ulicy Jan Pawła II 12, kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biurosprzedazy@lakehill.pl . Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień na wiadomość przesłaną  przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

· żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

· ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi IT na podstawie umowy powierzenia,
a także Partnerzy Administratora. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Klauzula – newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. adresu poczty elektronicznej przez LAKE HILL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ulicy Jan Pawła II 12, a także przez Partnerów Administratora, w celu otrzymywania newslettera.

Administratorem Pani/a danych jest LAKE HILL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ulicy Jan Pawła II 12, kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail : biurosprzedazy@Lakehill.pl .

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zapoznania z promocjami i ofertami specjalnymi/do wysyłki newslettera usług świadczonych przez Administratora i Partnerów Administratora.

·  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi IT na podstawie umowy powierzenia, a także Partnerzy Administratora.

·  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia.

·  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu kontroli, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

· podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu zapoznania z promocjami i ofertami specjalnymi/ do wysyłki newslettera usług świadczonych przez Administratora i Partnerów Administratora.

CAPTCHA
Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumienie Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stopa zwrotu naliczana jest od wartości netto lokalu oraz miejsca parkingowego, bez wyposażenia.

Projekt i wykonanie: Inforpol.net